NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘ

Novinky

3. 8.

Termín příjmu žádostí na snížení energetické náročnosti veřejných budov se blíží

Od 1.9. - 20.12.2016 budou přijímány žádosti v 39.výzvě, celková alokace 3 000 000 000 Kč....

více
31. 3.

Zesílení ETICS s podporou v programu Nová zelená úsporám?

Od dneška lze zesílit stávající ETICS s podporou v programu NZÚ jak pro bytové domy v Praze, tak rodinné domy po celé republice. Weber therm elastik SAN SA šedý EPS SVT 7920 EPS 70F SVT 7919 EPS 100F SVT 7921 Webre therm elastik SAN SAW mineral TR 10 SVT 7922 TR 15 SVT 7923 ...

více
2. 3.

Zelená pro bytové domy v Praze od 15.3.2016

MŽP a Státní fond životního prostředí ČR společně otevřelytzv. kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy na zateplení a výměnu oken a dveří, ale i na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor. Příjem žádostí v kontinuální výzvě startuje 15. března a potrvá až do konce roku 2021. Nově výzva pro pražské bytové domy nabídne vyšší maximální podporu, která stoupne z 20 na 30 % způsobilých výdajů. Výše podpory z NZU je tak srovnaná s programem MMR (IROP), který od konce loňského roku nabízí dotační podporu na energetické úspory pro bytové domy mimo Prahu....

více
14. 12.

MŽP vyhlašuje druhou výzvu programu Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod. Žádat bude možné například na zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměnu oken a dveří nebo na instalaci technologií využívajících odpadní teplo. Požádat o podporu mohou zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, školy a obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie v budovách veřejného sektoru, které svým účelem využití slouží k poskytování služeb zaměřených na zdravotní, lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pořádání doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a poskytování souvisejících stravovacích a ubytovacích služeb. Nutnou podmínkou je nemožnost podpory z jiných dotačních titulů financovaných z fondů EU v období 2014-2020 (OPŽP, OPPIK, IROP). Žádosti bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat od úterý 15. prosince 2015 od 10 hod. Podání žádosti je rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář v informačním systému BENE-FILL. Akceptované žádosti fond posoudí a bodově ohodnotí podle hodnoticích kritérií definovaných v Závazných pokynech. Finančně budou podpořeny ty projekty, které v součtu bodového hodnocení dosáhnou minimálně 60 bodů. Cílem programu ZÚ je snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení stavu ovzduší a dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby. Základní podmínky nově vyhlášené výzvy jsou stanoveny ve Směrnici MŽP č. 7/2010 v platném znění a jejích přílohách, informace k samotné administraci žádostí pak najdete v Závazných pokynech ....

více
archiv novinek