Výpis aktualit

9. výzva - kotlíkové dotace pro Středočeský kraj

8. 9. 2014

08.09.2014 - Středočeský kraj a Ministerstvo životního prostředí vyhlašují Společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen „Program"). Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 80.000.000,- Kč, a to 40.000.000,- Kč z rozpočtu STK a 40.000.000,- Kč ze Státního fondu životního prostředí.

Příjem žádostí probíhá od 8. září 2014, 9.00 hodin do 31. října 2014, 13.00 hodin nebo do dne vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve.

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce pouze osobně v úředních hodinách na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje na podacím místě:

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Administrátorem Programu je Krajský úřad STK, odbor životního prostředí a zemědělství, a Fond, odbor národních programů.


« Předchozí aktualita


« Následující aktualita


« Zpět na přehled aktualit

weber.color design – nová verze
Dejte barvy svým snům

Dejte barvy svým snům

Co je profiklub?

Co je profiklub?

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám