Výpis aktualit

IROP VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH

10. 12. 2015

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Investiční priorita:06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení Oprávnění žadatelé:Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena. Datum zpřístupnění žádosti o podporu:9. 12. 2015 Zahájení příjmu žádostí o podporu:18. 12. 2015 Ukončení příjmu žádostí o podporu:30. 11. 2016


« Předchozí aktualita


« Následující aktualita


« Zpět na přehled aktualit

weber.color design – nová verze
Dejte barvy svým snům

Dejte barvy svým snům

Co je profiklub?

Co je profiklub?

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám