Výpis aktualit

Program Jessica

23. 1. 2014

Zvýhodněné úvěry z Programu JESSICA startují Dne 23. 1. 2014 Již nyní je možné předkládat první žádosti o financování z Programu JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov.

Poskytování zvýhodněných úvěrů pro vlastníky bytových domů zajišťuje Komerční banka
na základě Smlouvy o správě finančních prostředků z Integrovaného operačního programu se Státním fondem rozvoje bydlení uzavřené dne 31. 10. 2013. V uplynulých týdnech byla připravena kompletní metodika, formuláře a potřebná informační podpora pro všechny zájemce o tento zvýhodněný úvěr. Kompletní informace jsou k dispozici na internetových stránkách Komerční banky (www.kb.cz) a Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz).
  „O Programu JESSICA jsme slyšeli a četli již řadu měsíců. Přestože nebyla příprava
a administrativní požadavky k čerpání EU fondů snadné, proces se podařilo dovést k dnešnímu zdárnému konci, resp. začátku - a tím je otevření nejvýhodnějšího programu na obnovu bytových domů i sociálního bydlení v ČR. Je to sice „jen“ 600 milionů korun, ale pro začátek je i toto dobrý výsledek a věřím, že pro vlastníky bytových domů bude přínosem
,“ uvedl náměstek ministra
a pověřený řízením SFRB, pod který Program JESSICA spadá, Ing. Miroslav Kalous
 Hlavní výhody programu JESSICA jsou velmi nízká úroková sazba a její fixace po celou dobu splácení. KB tak bude poskytovat úvěry z programu JESSICA již  od 0,71 % p.a. na dobu 10 let. Navíc je úvěr oproštěn od veškerých běžných poplatků za správu a poskytnutí. I přes fixní úrok
po celou dobu trvání splácení má klient možnost provádět mimořádné splátky bez jakýchkoliv poplatků.
 O úvěr z Programu JESSICA lze žádat na kterékoliv pobočce KB ve městech, jež jsou
v pilotním projektu zahrnuty – viz http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/nizkourocene-uvery-pro-majitele-bytovych-domu-program-jessica.shtml.
 Zájemci o financování Investičního záměru formou zvýhodněného úvěru mohou kontaktovat pobočku Komerční banky ve městě zařazeném do projektu. Bankovní poradci KB zajistí žadatelům komplexní podporu včetně posouzení záměru a nabídky nejvhodnější varianty.  Všem, kteří mají zájem o Program JESSICA, se doporučuje individuální konzultace již na začátku uvažované realizace s cílem předejít případnému riziku, např. neschopnosti splácet. Příprava žádosti odpovídá standardním procesům při posuzování financování bytových domů a nemovitostí pro sociální bydlení.  Poskytování úvěrů bude probíhat do konce roku 2015 s tím, že příjem žádostí o financování probíhá kontinuálně a bude pozastaven ve chvíli, kdy bude zarezervovaná celá kapacita pilotního čerpání, tedy 600 mil. Kč. O aktuálním vývoji Programu i podmínkách bude Komerční banka průběžně informovat na svých webových stránkách. 


« Předchozí aktualita


« Následující aktualita


« Zpět na přehled aktualit

weber.color design – nová verze
Dejte barvy svým snům

Dejte barvy svým snům

Co je profiklub?

Co je profiklub?

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám