Výpis aktualit

Program Panel 2013+

17. 9. 2014

Zateplování bytových domů pomocí státní podpory? S úvěry SFRB to není problém.

Tisková zpráva

 

16. září 2014

 


Státní fond rozvoje bydlení díky velkému zájmu o zvýhodněné úvěry navýšil rozpočet programu Panel 2013+ z 600 mil. Kč na 900 mil. Kč. V úspěšném programu bude SFRB pokračovat i v následujícím roce.


 

 Program Panel 2013+ je určen pro revitalizaci bytového fondu, na opravy a modernizaci všech bytových domů (nejen panelových) a to včetně snižování energetické náročnosti budov.  Finanční prostředky jsou poskytovány formou nízkoúročených úvěrů a mohou o ně zažádat družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce. Žádosti jsou do programu Panel 2013+ přijímány průběžně, a to i po vyčerpání alokované částky v daném roce. Žadateli
je vystaven příslib úvěru finanční prostředky bude čerpat v příštím rozpočtovém období. Ke  12. 9. 2014 je podepsáno 130 smluv v objemu 460 mil. Kč, dalších 88 žádostí je ve schvalovacím procesu a jejich hodnota je 415 mil. Kč.

 

Žádosti přijímají naše pracoviště v Praze a v Olomouci, vyřízení žádosti je zdarma,“ říká k průběhu zpracování ředitelka SFRB Eva Helclová. Pokud je žádost kompletně a správně vyplněna, řízení
o poskytnutí úvěru trvá maximálně 30 dnů. Vyhodnocení žádosti na poskytnutí úvěru v praxi představuje provedení standardního hodnocení bonity a úvěrových rizik, navržení výše úvěru, posouzení požadované délky splatnosti a výše úrokové sazby. V průběhu zpracování žádosti je možné požádat o bezplatnou telefonickou či osobní konzultaci na obou pracovištích.

 

 

Základní podmínky programu Panel 2013 +

 

·         výběr ze dvou možností při stanovení výše úvěru – 90 % rozhodných výdajů při zachování limitu de minimis, 75 % rozhodných výdajů v notifikovaném režimu

·         výše úroku s fixací na celou dobu splácení (až 30 let)

·         úroková sazba od 0,75 % p.a.

·         žádné další poplatky

·         mimořádné splátky či předčasné splácení úvěru jsou zcela zdarma

 

Více informací naleznete na www.sfrb.cz

 

 

 

Mgr. Karolína Smetanová

Ředitelka marketingu

Státní fond rozvoje bydlení

tel.: + 420 221 771 631

mobil: + 420 720 107 177

smetanova.karolina@sfrb.cz


« Předchozí aktualita


« Následující aktualita


« Zpět na přehled aktualit

weber.color design – nová verze
Dejte barvy svým snům

Dejte barvy svým snům

Co je profiklub?

Co je profiklub?

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám