Výpis aktualit

Úprava pravidel veřejné podpory FN JESSICA

15. 7. 2014

15.7.2014 Dne 1. 7. 2014 vstoupila v platnost modernizovaná pravidla poskytování veřejné podpory. Mezi nejčastěji používaná patří zejména Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dříve tzv. Obecné nařízení o blokových výjimkách) a Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Tyto úpravy mají na žadatele o úvěr z Programu JESSICA minimální dopad – mění se pouze podoba a obsah čestného prohlášení žadatele o podporu v k registru de minimis, kde se nově uvádí údaje o propojenosti podniků s žadatelem o podporu. Formulář Čestného prohlášení je k dispozici na všech pobočkách Správce FRM (Komerční banka, a.s.), který daný úvěr poskytuje.


« Předchozí aktualita


« Následující aktualita


« Zpět na přehled aktualit

weber.color design – nová verze
Dejte barvy svým snům

Dejte barvy svým snům

Co je profiklub?

Co je profiklub?

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám