Výpis aktualit

V Programu Panel 2013+ se připravují zlepšení a novinky budou již na začátku léta

9. 6. 2014

Aktuálně probíhá proces novelizace nařízení vlády č. 468/2012 Sb., kterým se řídí podmínky programu Panel 2013+. Pokud budou změny schváleny v navrhovaném znění, bude se jednat o tato zásadní vylepšení: ◾žádost o úvěr bude možno podat jak v režimu de minimis, tak v režimu notifikace ◾nebude vyžadován průkaz energetické náročnosti, ale doklad prokazující výši energetických úspor ◾bude rozšířen seznam oprav a modernizací domů, na které lze poskytnout úvěr Předpokládá se že schválení novelizace NV č. 468/2012 Sb., proběhne počátkem července 2014. Od 1. 7. 2014 je nutné zároveň začít uplatňovat nová pravidla EU upravující veřejnou podporu, která v případě tohoto Programu přinášejí především změny v posuzování podpory de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013. Všechny uvedené změny budou zapracovány do dokumentů pro podávání žádostí v programu PANEL 2013+ a zveřejněny na našich stránkách www.sfrb.cz« Předchozí aktualita


« Následující aktualita


« Zpět na přehled aktualit

weber.color design – nová verze
Dejte barvy svým snům

Dejte barvy svým snům

Co je profiklub?

Co je profiklub?

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám