Archiv novinek

Archiv novinek

5. 3. 2018 | Nové dotační výzvy z OPŽP nabízí 5,4 miliardy korun

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo čtyři dotační výzvy, největší objem z vymezených prostředků, přesně 3 miliardy korun, směřují na zateplování veřejných budov a snižování energetické náročnosti ve městech a obcích. ... celý text17. 1. 2018 | Nová výzva – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III

Přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 2. 2. 2018 Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 2. 2018 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2019 ... celý text29. 11. 2017 | PRODLOUŽENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V 37. VÝZVĚ „ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II“

22.11.2017: Řídicí orgán IROP rozhodl o prodloužení příjmu žádostí v 37. výzvě z původního termínu 30. 11. 2017 na nový termín 12. 1. 2018. Důvodem prodloužení termínu je zajištění návaznosti na plánovanou novou výzvu „Energetické úspory v bytových domech III“, která bude vyhlášena v lednu 2018. ... celý text11. 9. 2017 | Nový kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek ETICS

Je k dispozici nová verze kalkulátoru počtu hmoždinek potřebných pro ETICS. Aplikaci si můžete stáhnout zde... ... celý text9. 8. 2017 | Konzultace WEBER

Využijte konzultaci přímo s výrobcem stavebních materiálů a domluvte si termín s jeho specialisty, který vám bude vyhovovat. Můžete řešit konkrétní problémy v přípravě, projektu, nebo na stavbách, přijedeme za vámi a rádi vám pomůžeme. ... celý text4. 4. 2017 | Od 3.4.2017 je zahájen příjem žádostí v PO 5 na snížení energetické náročnosti veřejných budov

„V nové výzvě zaměřené na energeticky úsporné renovace veřejných budov nabízíme zcela nové podmínky, které jsou pro vlastníky budov daleko atraktivnější. Dotacemi mohou nově pokrýt až 55 % z celkových způsobilých výdajů [2], což může být pro řadu obcí a měst velice zajímavé. U projektů zaměřených na instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, a to jak u nových projektů, tak v již zateplených budovách, se může dotace vyšplhat dokonce až na 70 %,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec. Tímto ale novinky v oblasti energetických úspor nekončí. „Nově budeme podporovat i dílčí realizace zateplení. Šanci získat dotaci tak budou mít například i majitelé veřejných budov, kteří už mají vyměněná okna a chtěli by ještě zateplit fasádu. Výše dotace se v takovém případě bude odvíjet od výše dosažených úspor,“ doplňuje ministr Brabec a dodává, že nová výzva bude nesoutěžní, ale stále bude kladen důraz na vysokou technickou kvalitu předkládaných projektů. ... celý text27. 3. 2017 | Další výrobky v seznamu výrobků a technologií v programu Nová zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám jsou další dva systémy s příslušným SVT: weber therm standard - EPS 100F SVT 8655 weber therm elastik E - EPS 100 F SVT 8658 ... celý text6. 2. 2017 | Úspory energií -Výzva II

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie. Příjem Žádostí o podporu probíhá od 15. 12. 2016 do 30. 3. 2018. ... celý text4. 1. 2017 | Třetí výzva pro bytové domy v programu Nová zelená úsporám

Od 9.ledna 2016 bude zahájen příjem žádostí o poskytnutí podpory pro stavebníky bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. V rámci této výzvy je podporována rovněž realizace zelených střech a také systémů, využívající teplo z odpadních vod. Dotace je určena pro bytové domy na území celé České republiky. ... celý text3. 8. 2016 | Termín příjmu žádostí na snížení energetické náročnosti veřejných budov se blíží

Od 1.9. - 20.12.2016 budou přijímány žádosti v 39.výzvě, celková alokace 3 000 000 000 Kč. ... celý text31. 3. 2016 | Zesílení ETICS s podporou v programu Nová zelená úsporám?

Od dneška lze zesílit stávající ETICS s podporou v programu NZÚ jak pro bytové domy v Praze, tak rodinné domy po celé republice. Weber therm elastik SAN SA šedý EPS SVT 7920 EPS 70F SVT 7919 EPS 100F SVT 7921 Webre therm elastik SAN SAW mineral TR 10 SVT 7922 TR 15 SVT 7923 ... celý text2. 3. 2016 | Zelená pro bytové domy v Praze od 15.3.2016

MŽP a Státní fond životního prostředí ČR společně otevřelytzv. kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy na zateplení a výměnu oken a dveří, ale i na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor. Příjem žádostí v kontinuální výzvě startuje 15. března a potrvá až do konce roku 2021. Nově výzva pro pražské bytové domy nabídne vyšší maximální podporu, která stoupne z 20 na 30 % způsobilých výdajů. Výše podpory z NZU je tak srovnaná s programem MMR (IROP), který od konce loňského roku nabízí dotační podporu na energetické úspory pro bytové domy mimo Prahu. ... celý text14. 12. 2015 | MŽP vyhlašuje druhou výzvu programu Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod. Žádat bude možné například na zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměnu oken a dveří nebo na instalaci technologií využívajících odpadní teplo. Požádat o podporu mohou zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, školy a obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie v budovách veřejného sektoru, které svým účelem využití slouží k poskytování služeb zaměřených na zdravotní, lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pořádání doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a poskytování souvisejících stravovacích a ubytovacích služeb. Nutnou podmínkou je nemožnost podpory z jiných dotačních titulů financovaných z fondů EU v období 2014-2020 (OPŽP, OPPIK, IROP). Žádosti bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat od úterý 15. prosince 2015 od 10 hod. Podání žádosti je rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář v informačním systému BENE-FILL. Akceptované žádosti fond posoudí a bodově ohodnotí podle hodnoticích kritérií definovaných v Závazných pokynech. Finančně budou podpořeny ty projekty, které v součtu bodového hodnocení dosáhnou minimálně 60 bodů. Cílem programu ZÚ je snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení stavu ovzduší a dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby. Základní podmínky nově vyhlášené výzvy jsou stanoveny ve Směrnici MŽP č. 7/2010 v platném znění a jejích přílohách, informace k samotné administraci žádostí pak najdete v Závazných pokynech . ... celý text10. 12. 2015 | IROP VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Investiční priorita:06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení Oprávnění žadatelé:Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena. Datum zpřístupnění žádosti o podporu:9. 12. 2015 Zahájení příjmu žádostí o podporu:18. 12. 2015 Ukončení příjmu žádostí o podporu:30. 11. 2016 ... celý text21. 10. 2015 | Nová zelená úsporám: Startuje kontinuální výzva, poběží do roku 2021. Domácnosti si sáhnou až na 27 miliard korun.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už 22.10.2015. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun ... celý text16. 9. 2015 | Nová zelená úsporám již v říjnu 2015

Na včerejší Konferenci ředitelů proj. firem konané v den zahájení 26.ročníku veletrhu For Arch bylo oznámeno pokračování programu Nová zelená úsporám, s vyhlášením v měsíci říjnu tohoto roku.Důležitou informací bylo oznámení o kontinuální formě příjmu.V praxi se tedy všichni žadatelé, kteří splní požadované parametry, mohou těšit na podporu v rámci uvedeného programu. ... celý text31. 8. 2015 | WEBER hlavní partner konference Dřevostavby v praxi 9

Divize WEBER se stala hlavním partnerem konference Dřevostavby v praxi 9 konané ve dnech 5.-6.listopadu 2015 v hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Perštejnem. ... celý text22. 7. 2015 | SFŽP ČR spouští registraci do seznamu výrobců pro "kotlíkové dotace"

21.7.2015 Statní fond životního prostředí ČR spouští registraci do seznamu výrobců kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. ... celý text17. 7. 2015 | NZÚ pro rodinné domy je vyčerpána. Příjem žádostí skončil.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR k 15. červenci 2015 ukončily příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů. Žadatelé o příspěvek měli v letošní výzvě k dispozici celkem 900 milionů korun, které vyčerpali přesně za dva měsíce.Zájemci o dotace z programu Nová zelená úsporám mohli své žádosti podávat od 15. května až do včerejšího dopoledne. Během této doby bylo Státním fondem životního prostředí ČR přijato celkem 4322 žádostí za více než 995 milionů korun. Loni trval příjem žádostí 9 měsíců, během kterých majitelé rodinných domů zaregistrovali přes 6000 žádostí téměř za 1,4 miliardy. ... celý text16. 7. 2015 | MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.Tis

15.07.2015 - Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření. Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Právě kvůli financování z fondů EU si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. Ministerstvo pro kraje dnes zveřejnilo 1. výzvu v hodnotě 3 miliardy korun. Kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září. ... celý text15. 7. 2015 | Nová zelená úsporám - aktuální informace

Dneškem byl pro rodinné domy pozastaven příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. ... celý text13. 7. 2015 | Program JESSICA začíná druhou obrátku

Program JESSICA Státního fondu rozvoje bydlení již vyčerpal celou částku alokovanou na léta 2013–2015 a začíná realizovat tzv. druhou obrátku. To znamená, že uspokojí více žadatelů o zvýhodněný úvěr. „Díky úspěšnému čerpání programu JESSICA se již podařilo podpořit modernizaci 5 445 bytů v znevýhodněných zónách měst,“ hodnotí program ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a dodává: „Přes omezené územní zaměření podpory na problematické zóny se alokovaná částka vyčerpala už půl roku před uzavřením programu a díky pokračujícímu zájmu žadatelů můžeme ihned začít realizovat druhou obrátku.“ SFRB v tuto chvíli eviduje 141 podepsaných smluv v celkovém objemu 565,9 miliónu Kč a 16,3 miliónu korun připadá na schválené či schvalované žádosti o úvěr. Žadatelům, kteří jsou zatím v náhradním režimu, tzn. na pomyslné „čekací listině“, bude moci Fond vyhovět díky penězům, které byly uspořeny v rámci administrace programu a zdrojům, které se do programu vracejí z již splácených úvěrů. „Původně bylo na projekty vyčleněno 550 miliónů korun do konce roku 2015, ty se nám již podařilo úspěšně vyčerpat. Díky úsporám v nákladech na administraci programu a jeho rychlému spuštění a vyhodnocování žádostí se již začínají půjčené prostředky vracet a můžeme tak poskytnout podporu i dalším projektům,“ říká k současné situaci Eva Helclová, ředitelka SFRB. Žadatelé nejčastěji využívají finanční prostředky na snižování energetické náročnosti budov – tj. na zateplení obvodového pláště nebo střechy a na výměnu oken, rekonstrukci vnitřních prostor či na nové výtahy nebo jejich modernizaci. Průměrná energetická úspora na jednom objektu činí 42 %. Pokud procenta přepočítáme na celkovou úsporu ve všech domech, na jejichž rekonstrukci se finančně podílela JESSICA, dojdeme k 19 862 MWh (71 503 GJ). JESICCA ve zkratce Název programu JESSICA je zkratkou vytvořenou z anglického Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. Program je financovaný z Integrovaného operačního programu (IOP) zaměřeného na rozvoj znevýhodněných městských částí, tzv. IPRM zón. Plán rozvoje těchto zón České republice zpracovalo 41 měst, ale do programu se jich zapojilo jen 25, a to Bohumín, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Hodonín, Jablonec nad Nisou, Karviná, Kladno, Kroměříž, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín a Znojmo. ... celý text13. 7. 2015 | Program JESSICA začíná druhou obrátku

Program JESSICA Státního fondu rozvoje bydlení již vyčerpal celou částku alokovanou na léta 2013–2015 a začíná realizovat tzv. druhou obrátku. To znamená, že uspokojí více žadatelů o zvýhodněný úvěr. „Díky úspěšnému čerpání programu JESSICA se již podařilo podpořit modernizaci 5 445 bytů v znevýhodněných zónách měst,“ hodnotí program ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a dodává: „Přes omezené územní zaměření podpory na problematické zóny se alokovaná částka vyčerpala už půl roku před uzavřením programu a díky pokračujícímu zájmu žadatelů můžeme ihned začít realizovat druhou obrátku.“ SFRB v tuto chvíli eviduje 141 podepsaných smluv v celkovém objemu 565,9 miliónu Kč a 16,3 miliónu korun připadá na schválené či schvalované žádosti o úvěr. Žadatelům, kteří jsou zatím v náhradním režimu, tzn. na pomyslné „čekací listině“, bude moci Fond vyhovět díky penězům, které byly uspořeny v rámci administrace programu a zdrojům, které se do programu vracejí z již splácených úvěrů. „Původně bylo na projekty vyčleněno 550 miliónů korun do konce roku 2015, ty se nám již podařilo úspěšně vyčerpat. Díky úsporám v nákladech na administraci programu a jeho rychlému spuštění a vyhodnocování žádostí se již začínají půjčené prostředky vracet a můžeme tak poskytnout podporu i dalším projektům,“ říká k současné situaci Eva Helclová, ředitelka SFRB. Žadatelé nejčastěji využívají finanční prostředky na snižování energetické náročnosti budov – tj. na zateplení obvodového pláště nebo střechy a na výměnu oken, rekonstrukci vnitřních prostor či na nové výtahy nebo jejich modernizaci. Průměrná energetická úspora na jednom objektu činí 42 %. Pokud procenta přepočítáme na celkovou úsporu ve všech domech, na jejichž rekonstrukci se finančně podílela JESSICA, dojdeme k 19 862 MWh (71 503 GJ). JESICCA ve zkratce Název programu JESSICA je zkratkou vytvořenou z anglického Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. Program je financovaný z Integrovaného operačního programu (IOP) zaměřeného na rozvoj znevýhodněných městských částí, tzv. IPRM zón. Plán rozvoje těchto zón České republice zpracovalo 41 měst, ale do programu se jich zapojilo jen 25, a to Bohumín, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Hodonín, Jablonec nad Nisou, Karviná, Kladno, Kroměříž, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín a Znojmo. ... celý text4. 6. 2015 | 1.června 2015 odstartoval příjem předběžných žádostí v OP PIK

Mezi Programy podpory jsou zařazeny i : Nemovitosti SC2.3. Úspory energie SC 3.2. ... celý text2. 6. 2015 | Podávání žádostí v programu NZÚ úspěšně pokračuje

Nová zelená úsporám 2015 - Rodinné domy 15.05.2015 10:00:00 31.10.2015 12:00:00 436 021 616 Kč ( počáteční stav 600 mil.Kč ) Nová zelená úsporám 2015 - Bytové domy 15.05.2015 10:00:00 31.10.2015 12:00:00 467 339 148 Kč ( počáteční stav 500 mil.Kč ) ... celý text18. 5. 2015 | 15.května zahájen příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám

15. května v 10.00 hodin začal Státní fond životního prostředí ČR přijímat žádosti o dotaci v letošním pokračování programu Nová zelená úsporám. Letos je v něm pro žadatele připraveno celkem 1,1 miliardy Kč. Zažádat o peníze na energeticky úsporná opatření můžou majitelé rodinných domů, pro něž je letos vyhrazeno 600 milionů, a také vlastníci pražských bytových domů, na něž se nevztahují jiné dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj a na které dá MŽP v tomto roce 500 milionů. ... celý text13. 5. 2015 | Weber je připraven pomoci žadatelům o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2015

Od 15. května bude odstartován příjem žádostí v další vlně programu Nová zelená úsporám. Tento dotační titul je určen pro majitele rodinných domů a novinkou jsou i bytové domy na území Prahy. Weber je připraven pomoci žadatelům svými registrovanými materiály v seznamu výrobků a technologií (SVT) a bohatými zkušenostmi. ... celý text13. 4. 2015 | Metodické pokyny k upřesnění výpočtů v programu Nová zelená úsporám

Dne 10.4.2015 byly na stránkách programu Nová zelená úsporám uveřejněny metodické pokyny k upřesnění výpočtů v rámci 2.Výzvy pro Rodinné domy a v rámci 1.Výzvy pro Bytové domy.Více na stránkách uvedeného programu www.novazelenausporam.cz ... celý text31. 3. 2015 | Nové podmínky programu Nová zelená úsporám: Dostupnější dotace, jednodušší počty a rychlejší administrace

Publikováno: 31. 3. 2015 Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes představil hlavní změny v programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. Cílem změn je otevření programu širšímu okruhu zájemců. ... celý text24. 3. 2015 | Od 1.4.2015 změna úředních hodin krajských pracovišť SFŽP

Změna úředních hodin krajských pracovišť 23.03.2015 - Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek. Od 1.dubna 2015 budou sjednoceny úřední hodiny pro veřejnost na všech krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR pro všechny programy, které fond podporuje. Nové úřední hodiny jsou: po a st 9 - 17 hodin pá 9 - 12 hodin -------------------------------------------------------------------------------- Aktuality ... celý text23. 3. 2015 | Aplikace FasCalc připraví rozpočet stavebních prací na zateplování fasád

Spolupráce Státního fondu rozvoje bydlení a ČVUT v Praze má další konkrétní výsledek. Po úspěšném uvedení programu RebytCalc, který vytvoří kalkulaci na rekonstrukce bytového jádra, je zde nová aplikace – FasCalc. Ocení ji především ti, kdož mají v plánu provést zateplení obvodových plášťů budov. ... celý text24. 11. 2014 | Díky programu JESSICA získaly znevýhodněné městské zóny v České republice téměř půl miliardy korun.

Státní fond rozvoje bydlení a Správce FRM v tuto chvíli evidují 131 žádostí o úvěr za zhruba 500 mil. Kč. Z toho počtu činí podepsané smlouvy 348 mil. Kč a schválené a schvalované smlouvy 152 mil. Kč. Obě instituce dále potvrzují, že rozpočet pro program JESSICA je minimálně 550 mil Kč a že částka se bude zpřesňovat v následujících měsících. ... celý text21. 11. 2014 | Zájemci požádali o téměř 800 milionů z programu NZÚ

Ke dni 19.11.2014 eviduje Státní fond životního prostředí ČR 3 791 žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Celková výše požadovaných finančních prostředků dosahuje téměř 780 milionů korun. ... celý text3. 10. 2014 | WEBER se účastní na výstavě stavebních materiálů ČVUT

Výstava stavebních materiálů na ČVUT 7. - 8. 10. 2014 Přijměte srdečné pozvání na 7. ročník specializované výstavy pro studenty ČVUT a další odborné školy a stavební odbornou veřejnost Hlavním smyslem výstavy je představit a podat studentům ČVUT, studentům odborných škol a stavební odborné veřejnosti informace o nových stavebních materiálech , systémech. Výstava bude umístěna v hlavním atriu budovy, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice ... celý text1. 10. 2014 | Navýšení rozpočtu v programu Panel 2013+

Vzhledem k vysokému zájmu ze strany žadatelů se Státní fond rozvoje bydlení rozhodl navýšit rozpočet pro rok 2014 z dosavadních 900 mil. Kč na 920 mil. Kč a uspokojit tím tak ještě více žadatelů. Program je i nadále otevřen a žádosti jsou přijímány kontinuálně. V případě vyčerpání navýšeného rozpočtu během podzimu 2014 bude žadatelům se schválenými žádostmi vystaven příslib úvěru a finanční prostředky jim budou poskytnuty v novém rozpočtovém období, tedy začátkem roku 2015. ... celý text17. 9. 2014 | Program Panel 2013+

Zateplování bytových domů pomocí státní podpory? S úvěry SFRB to není problém. ... celý text9. 9. 2014 | Středočeši vyčerpali dotaci na výměnu kotlů v rekordním čase

09.09.2014 - Výzva na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní odstartovala teprve včera a už dnes je 80 milionů vyhrazených na tzv. kotlíkovou dotaci pro Středočeský kraj vyčerpáno. Krajský úřad Středočeského kraje během prvního dne výzvy a dneška přijal 1500 žádostí a kvůli vyčerpání alokace musel výzvu předčasně ukončit. Přijímá už pouze náhradní žádosti. ... celý text8. 9. 2014 | 9. výzva - kotlíkové dotace pro Středočeský kraj

08.09.2014 - Středočeský kraj a Ministerstvo životního prostředí vyhlašují Společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen „Program"). Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. ... celý text5. 9. 2014 | Co trápí obce? Nedostatek bydlení pro seniory a pro mladé rodiny.

Státní fond rozvoje bydlení v uplynulých měsících zjišťoval, jaký mají radnice postoj k otázce výstavby nájemního bydlení, zda mají zájem o zvýhodněné státní úvěry a jaký typ bydlení na svém území nejvíce postrádají ... celý text2. 9. 2014 | Pozvánka pro majitele bytových domů, společenství bytových jednotek, stavebně bytová družstva

Weber při příležitosti letošního jubilejního 25. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH připravil pro majitele bytových domů, společenství bytových jednotek a stavebně bytová družstva poradenské středisko. Kdy: 16.9. - 20. 9. 2014 Kde: Výstaviště PVA EXPO Praha, ul. Beranových 667, Praha 9 – Letňany, Hala 1 stánek 1C10 Zajímáte se, plánujete, připravujete rekonstrukci bytového domu, hledáte správné řešení na tyto otázky a mnoho dalších se Vám dostane odpovědi na našem poradenském středisku. Poradenské středisko je připraveno vám mimo jiné pomoci: •Tepelně technické posouzení •Projekt •Energetický audit, Průkaz energetické náročnosti budovy •Vizualizace projektu, návrh barevného řešení •Materiály šetrné k životnímu prostředí •Projekt financování – pomoc s dotačními tituly •Výběr zhotovitele stavby •Stavební dozor •Dozor výrobce v průběhu stavby Těšíme se na vaši návštěvu. ... celý text1. 9. 2014 | Připravujete žádost o dotaci v NZÚ a máte nejasnosti? Ptejte se.

29.08.2014 - Pokud se chystáte podat žádost o podporu a máte nejasnosti v tom, jak při podání žádosti postupovat a jaké dokumenty je potřeba předložit, jsme připraveni vám poskytnout odbornou pomoc. Jsme vám plně k dispozici na našich 14 krajských pracovištích, ať již přijdete jako žadatel, který potřebuje zkompletovat dokumenty potřebné k podání žádosti, nebo jako zpracovatel odborného posudku, který potřebuje konzultaci při přípravě a zpracování projektové dokumentace a energetického posudku. Využívejte možností konzultací, a to osobních, telefonických nebo prostřednictvím mailu. Konzultace poskytujeme před vlastním podáním žádosti či v jakékoliv fázi její administrace. Jestliže vám například po obdržení výzvy k odstranění nedostatků není úplně zřejmé, jaké nedostatky žádost obsahuje a jak je odstranit, kontaktujte pracovníka, který má vaši žádost na starosti a nejasnosti s ním zkonzultujte. Předejdete tak zbytečným prodlevám při kontrole žádosti. Můžete tak zabránit i možnému zamítnutí žádosti z důvodu jejich nesprávného či neúplného odstranění. Obracejte se tedy s důvěrou na naše odborně zaškolené pracovníky. Jejich seznam i s kontaktními telefony naleznete na webu. Anebo přijďte na bezplatné semináře pro širokou veřejnost, které budeme pořádat během září ve všech krajských městech. Bližší informace k seminářům zveřejníme v nejbližších dnech na webových stránkách SFŽP ČR v sekci Akce a pozvánky. Navštívit nás můžete také na veletrhu For Arch, který proběhne od 16. do 20. září 2014 na výstavišti v pražských Letňanech. Rovněž na veletrhu budeme každý den v odpoledních hodinách pořádat semináře. Jejich začátky budou v každou celou hodinu od 13 do 17 hodin. ... celý text12. 8. 2014 | Středočeský kraj - kotlíkové dotace

Na výměnu starých kotlů za nové a tím i na zlepšení kvality ovzduší ve středních Čechách je ve druhém kole řízení na kotlíkové dotace připraveno celkem 80 miliónů korun, což je dvojnásobek oproti první výzvě v tomto kraji. Příjem žádostí bude v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, vchod B, zahájen v pondělí 8. září 2014 od 9:00. ... celý text24. 7. 2014 | Změna v programu Panel 2013+

Dne 24.7.2014 bylo ve sbírce zákonů zveřejněno nové nařízení vlády č. 144/2014 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády č. 468/2012 Sb. Žádosti dle původního nařízení vlády lze podávat nejpozději do 7.8.2014 včetně (musí být doručena SFRB), nové žádosti smějí být podány nejdříve 8.8.2014. Dne 1.8. 2014 budou původní dokumenty k podání žádosti staženy a vyměněny za nové dokumenty, které odpovídají novelizovanému nařízení vlády. Zásadní změnou pro žadatele bude povinnost dokládání energetického posudku namísto doposud dokládaného PENB. Formulář energetického posudku i vyplněného vzoru, bude součástí nově zveřejněných dokumentů k 1.8.2014. Pokud by některý z žadatelů potřeboval ještě po 1.8.2014 původní dokumenty, lze o ně požádat emailem na adrese podpory@sfrb.cz ... celý text21. 7. 2014 | Severní Morava bude mít v kotlích přes čtvrt miliardy: Výzva na 60 milionů startuje 1. srpna

Praha, 21. července – Hned první pracovní den v srpnu otevře Ministerstvo životního prostředí spolu s Moravskoslezským krajem další společnou výzvu pro podávání žádostí o výměnu kotlů. Moravskoslezský kraj pro tuto výzvu uvolnil ze svého rozpočtu 30 milionů korun, stejnou částku poskytne MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Spolu s touto novou dotací tak je v kraji na výměnu kotlů investováno už 280 milionů korun. ... celý text15. 7. 2014 | Úprava pravidel veřejné podpory FN JESSICA

15.7.2014 Dne 1. 7. 2014 vstoupila v platnost modernizovaná pravidla poskytování veřejné podpory. Mezi nejčastěji používaná patří zejména Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dříve tzv. Obecné nařízení o blokových výjimkách) a Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Tyto úpravy mají na žadatele o úvěr z Programu JESSICA minimální dopad – mění se pouze podoba a obsah čestného prohlášení žadatele o podporu v k registru de minimis, kde se nově uvádí údaje o propojenosti podniků s žadatelem o podporu. Formulář Čestného prohlášení je k dispozici na všech pobočkách Správce FRM (Komerční banka, a.s.), který daný úvěr poskytuje. ... celý text14. 7. 2014 | Program Jessica - aktualizace

Řídící orgán aktualizoval seznam IPRM zón FN JESSICA 11.7.2014 Ke dni 27. 6. 2014 aktualizoval Řídící orgán IOP seznam zón IPRM, ve kterých mohou vlastníci bytových domů čerpat zvýhodněné úvěry z Programu JESSICA. V novém seznamu IPRM zón došlo k odstranění formálních chyb a upřesnění popisných a orientačních čísel bytových domů. ... celý text14. 7. 2014 | Změny v programu Nová zelená úsporám 2014

Všechny změny se týkají všech žádostí o podporu podaných v rámci programu od 1. 4. 2014, o navýšení podpory tak není nutné žádat samostatně, v případě nároku obdrží žadatel vyšší podporu na zpracování odborného posudku zcela automaticky. Přehled hlavních změn: • Zvýšení maximální podpory v oblasti podpory A.4 (Zpracování odborného posudku pro podoblast podpory A.1, A.2 nebo A.3) z původních 10.000 Kč na 20.000 Kč. • Zavedení oblasti podpory C.6 (Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.3), v rámci které je podporováno zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.3 (Instalace solárních termických systémů). Maximální výše podpory činí 5.000 Kč. • Oblast podpory A.1.2 (A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí) se nově otevírá většímu počtu možných žadatelů, kdy se požadavek na splnění maximální měrné roční potřeby tepla na vytápění snížil ze 70 kWh.m-2.rok-1 na 100 kWh.m-2.rok-1. Maximální míra podpory pro tuto oblast zůstala nezměněna a je 30 % ze způsobilých výdajů. • Při současném rozšíření celkové vnitřní podlahové plochy např. provedením přístavby, nástavby nebo vestavby bylo zrušeno omezení o maximální rozšiřitelnost celkové vnitřní podlahové plochy o více jak 100 %. Ke snížení administrativní zátěže žadatelů a zrychlení administrace přispějí následující změny: - není nutné dokládat doklad o vedení bankovního účtu, - není nutné dokládat Průkaz energetické náročnosti budovy (toto však žadatele nezbavuje zákonných povinností ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů), - podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny, - výpis z katastru nemovitostí může být i starší 90 dní, a to za předpokladu, že údaje v něm jsou stále platné (pomůže zejména v případě převodu žádostí), - aby mohla být faktura uznána jako způsobilý výdaj, nemusí již být vystavena přímo na jméno žadatele o dotaci, ale postačí, aby byla vystavena na jakéhokoliv vlastníka/spoluvlastníka nemovitosti, která je předmětem žádosti, - doklad o projednání záměru s příslušným stavebním úřadem se nově přikládá až v okamžiku „doložení realizace“, - jelikož je program financovaný přes státní rozpočet, bylo z procesu administrace žádosti vypuštěno posouzení žádostí Radou SFŽP. Dodatek č. 2, směrnici MŽP a její přílohy ve znění dodatku č. 2 naleznete na internetových stránkách programu http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/prvni-vyzva/dokumenty/smernice/. ... celý text17. 6. 2014 | Přihlášky do soutěže BEFFA je možné podat až do konce června

Organizátoři soutěže architektonicky a energeticky výjimečných staveb Building Efficiency Awards 2014 (BEFFA) posunuli termín odevzdání a kompletace přihlášek do 30. června. Ke konci května, tedy původnímu datu uzávěrky, bylo do ní přihlášeno 143 staveb a projektů postavených v Česku a na Slovensku. České projekty přitom tvořily zhruba tři pětiny. ... celý text10. 6. 2014 | NZÚ na městský úřad

Kroměříž jde vstříc žadatelům NZÚ Na městském úřadu Kroměříž bude jeden den v měsíci radit zájemcům o dotaci odborník ze SFŽP ČR. Na základě zájmu zastupitelů města Kroměříž a ve spolupráci s odborem životního prostředí tamějšího městského úřadu otevíráme v Kroměříži poradenské místo pro dotační program Nová zelená úsporám. Poradna zahájí svoji činnost 18. června 2014 v prostorách městského úřadu Kroměříž, v budově B na adrese Husovo nám. 534 (na živnostenském odboru). Příchozím zájemcům bude k dispozici vždy jedno odpoledne v měsíci od 13 do 17 hodin pracovník SFŽP ČR. Konkrétní datum se dovíte na webových stránkách programu NZÚ anebo na stránkách MÚ Kroměříž. ... celý text9. 6. 2014 | V Programu Panel 2013+ se připravují zlepšení a novinky budou již na začátku léta

Aktuálně probíhá proces novelizace nařízení vlády č. 468/2012 Sb., kterým se řídí podmínky programu Panel 2013+. Pokud budou změny schváleny v navrhovaném znění, bude se jednat o tato zásadní vylepšení: ◾žádost o úvěr bude možno podat jak v režimu de minimis, tak v režimu notifikace ◾nebude vyžadován průkaz energetické náročnosti, ale doklad prokazující výši energetických úspor ◾bude rozšířen seznam oprav a modernizací domů, na které lze poskytnout úvěr Předpokládá se že schválení novelizace NV č. 468/2012 Sb., proběhne počátkem července 2014. Od 1. 7. 2014 je nutné zároveň začít uplatňovat nová pravidla EU upravující veřejnou podporu, která v případě tohoto Programu přinášejí především změny v posuzování podpory de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013. Všechny uvedené změny budou zapracovány do dokumentů pro podávání žádostí v programu PANEL 2013+ a zveřejněny na našich stránkách www.sfrb.cz ... celý text21. 5. 2014 | Fondu se daří půjčovat peníze z evropských zdrojů

Státnímu fondu pro rozvoj bydlení se daří půjčovat peníze z evropských zdrojů. Počet zájemců o čerpání výhodných programů stále stoupá, 80% žádostí se týká energetických úspor. Podle aktuálních údajů získávají evropské prostředky poskytované Holdingovým fondem SFRB v podobě zvýhodněných úvěrů u českých měst a vlastníků bytových domů stále větší důvěru. Dokladem toho je rostoucí zájem o finanční nástroj JESSICA, který nabízí prostředky na rekonstrukce bytových domů v deprivovaných zónách. Program JESSICA je otevřen od konce ledna 2014 a během prvních třech měsíců již má z vyčleněných 600 mil. Kč předběžně rezervovánu polovinu: „Již nyní jsou uzavřeny smlouvy za téměř 70 mil. Kč. Další žádosti v objemu přes 70 mil. Kč jsou ve fázi posuzování a na více než 160 mil. Kč máme avizováno od vlastníků v přípravách projektů,“ upozorňuje ředitelka SFRB, Eva Helclová. Jako konkrétní příklad uvádí město Bohumín, které za úrokovou sazbou 0,58% zmodernizuje 525 bytů ve své IPRM zóně s úvěrem ve výši 50 mil. Kč. ... celý text1. 4. 2014 | Nová zelená úsporám - Moravskoslezský a Ústecký kraj

Stát zvýhodní majitele a uchazeče z Moravskoslezského a Ústeckého kraje.Rodinné domy oblast A.1 33%, A.2 44%, A.3 60,5%. V oblasti B výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností B.1 440 tis.Kč, B.2 605 tis.Kč. ... celý text1. 4. 2014 | Revitalizovat bytový dům bude od dnešního dne ještě levnější a není to „apríl“.

K 1. dubnu 2014 byla Evropskou unií snížena referenční sazba na 0,58% p.a. Znamená to, že Program JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů bude ještě výhodnější. Využít jej mohou v pilotním projektu všichni vlastníci bytových domů 41 českých měst, např. SVJ, bytová družstva, právnické či fyzické osoby nebo i města samotná, která mohou program navíc využít na zřízení sociálního bydlení úpravou neobyvatelných či nebytových prostor: „Zájem o program potvrzuje prvních 10 žádostí za více než 70 mil. Kč, které byly za dva měsíce od otevření programu Správci Programu doručeny. Potvrzuje to také, že získat tyto prostředky není administrativně náročné a čerpání evropských peněz může být pro české vlastníky rychlé a dostupné“, komentuje první měsíce od otevření Programu JESSICA ředitelka Fondu, Eva Helclová. ... celý text27. 3. 2014 | Nová zelená úsporám: Další šance na úspory energií pro majitele rodinných domů

Praha 27. 3. 2014 – Ušetřit až přes polovinu nákladů budou moci majitelé rodinných domů díky programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám. Program se zaměřuje zejména na zateplování rodinných domů, výměnu oken a dveří, výstavbu tzv. „pasivních domů“ a výměnu starých neekologických kotlů za nové úsporné kotle na biomasu, plyn, tepelná čerpadla a instalaci solárních panelů. Žádosti začne Státní fond životního prostředí přijímat 1. dubna v 10 hodin. ... celý text27. 3. 2014 | Další systém Weber v programu Nová zelená úsporám

Od dneška jsou v programu výrobků na seznamu Nová zelená úsporám zařazeny další systémy: Weber.therm keramik - bílý EPS SVT 5339 Weber.therm keramik - šedý EPS SVT 5340 Weber.therm keramik minerál TR 15 SVT 5341 Weber.therm keramik minerál TR 80 SVT 5343 ... celý text24. 3. 2014 | Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Všichni žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, by neměli toto doložení odkládat, ale provést co nejdříve. Dle informace SFŽP žadatelé obdrželi v rámci programu již více než 20,161 miliardy korun. To znamená, že již bylo proplaceno přes 74 tisíc žádostí. Celkem je v programu alokováno 20,263 miliardy korun. Zbývá tedy dokončit administraci žádostí v objemu přibližně 100 milionů korun. ... celý text4. 3. 2014 | Nové výzvy v OPŽP = finance

Žádosti o podporu v rámci LX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. dubna 2014.Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry • 3.2.1. Realizace úspor energie • 3.2.2. Využívání odpadního tepla Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. ... celý text23. 1. 2014 | Program Jessica

Zvýhodněné úvěry z Programu JESSICA startují Dne 23. 1. 2014 Již nyní je možné předkládat první žádosti o financování z Programu JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov. ... celý text16. 1. 2014 | Nový portál o bydlení, provozuje SFRB

Dnes byl spuštěn Portál o bydlení, který provozuje Státní fond rozvoje bydlení. Jeho smyslem je soustředit rozsáhlé množství informací na jednom místě a zajistit jejich členění, strukturu a přehlednost - počínaje právními informacemi, až po praktickou poradnu pro každého tak, aby se v tak rozsáhlé problematice mohl zorientovat každý, kdo potřebuje správné informace k bydlení. ... celý text13. 1. 2014 | Nová zelená úsporám v roce 2014

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský schválil 1. Výzvu Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí začne 1. dubna tohoto roku a ukončen bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014. Celkem letos na financování programu půjde 1,9 mld. korun, což je téměř o miliardu více než v loňském roce. ... celý text13. 1. 2014 | Program "Úvěr 150" je dnešním dnem otevřen.

13.1.2014 Od dnešního dne Státní fond rozvoje bydlení přijímá žádosti do programu zvýhodněných úvěrů pro mladé lidi do 36 let na... ... celý textweber.color design – nová verze
Dejte barvy svým snům

Dejte barvy svým snům

Co je profiklub?

Co je profiklub?

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám