Konstrukční detaily

Detaily ETICS

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
ETICS Weber therm - schéma rozmístění hmoždinek pro izolační desky 1000x500 mm PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - kotvení ETICS přes skleněnou síťovinu PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - vyztužení hran otvorů, vyztužení rohů otvorů PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - osazení fasádních dekoračních profilů PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - osazení dekoračních profilů z přířezů EPS F PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - ukončení zateplovacího systému na rovné stěně PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - vyztužení rohu rohovým profilem s integrovanou síťovinou PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení parapetu na zateplovací systém pomocí parapetního profilu PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - dilatace v ploše s použitím dilatačního profilu "E" PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - dilatace v koutě s použitím dilatačního profilu "V" PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - kotvení balkónového zábradlí PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - řešení části fasády na konzole s použitím rohového profilu s okapnicí PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení zateplení ostění na rám okna PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci venkovní rolety PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení ostění a parapetu okna PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení parapetu s použitím kamenné parapetní desky PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - otevřený průjezd se zateplením PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - odkouření přes stěnu PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení na konstrukci roletové schránky PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení na konstrukci žaluziové schránky PDF DWG DWF DXF

Detaily soklu

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
ETICS Weber therm - sokl nezateplený zapuštěný PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - sokl zateplený zapuštěný PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - sokl zateplený lícovaný PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - styk soklu s terénem PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení soklu - plná cihla 300 a 450 mm PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení soklu - škvárobetonová tvárnice 300 a 450 mm PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení soklu - plynosilikát do r. 1989 240, 365 a 440 mm PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení soklu - cihla děrovaná CDm 240 a 365 mm PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení soklu - tvárnice CD Týn 290 a 365 mm PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - zateplení soklu - cihelné thermo bloky 240, 365, 440 mm PDF DWG DWF DXF

Detaily napojení ETICS na konstrukci střechy

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci střechy PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci ploché střechy PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci neodvětrané střechy PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci odvětrané střechy PDF DWG DWF DXF

Detaily napojení ETICS na konstrukci balkonů a lodžií

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci balkonu PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci balkonu PDF DWG DWF DXF

Balkony

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
Balkony a lodžie Weber Terranova - ukončení balkonu PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - řez balkonem PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - dilatace - s použitím dilatačních profilů PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - řez balkonem - dodatečné zateplení PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - roh při soklu balkonu - ukončeno trvale pružným tmelem PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - dilatace PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - roh při soklu balkonu - hydroizolace - TERIZOL - ukončovací profil PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - ukončení balkonu - hydroizolace - TERIZOL PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - řez balkonem - hydroizolace - TERIZOL PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - dilatace - hydroizolace - TERIZOL PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - řez balkonem - dodatečné zateplení - TERIZOL PDF DWG DWF DXF
Balkony a lodžie Weber Terranova - roh při soklu balkonu - hydroizolace - TERIZOL - ukončeno trvale pružným tmelem PDF DWG DWF DXF

Detaily v souladu s ČSN 730810

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
ETICS weber therm - detail nadpraží a ostění s vloženým pásem minerální vlny PKO-17-005 PDF DWG DWF DXF
ETICS weber therm - detail nadpraží a ostění s pásem minerální vlny PKO-17-006 PDF DWG DWF DXF
ETICS weber therm twinner - detail nadpraží a ostění šířky nad 80 mm PKO-17-018 PDF DWG DWF DXF
ETICS weber therm twinner - detail nadpraží a ostění šířky do 80 mm PKO-17-018 PDF DWG DWF DXF
ETICS weber therm twinner - detail nadpraží a ostění, okno lícující se stěnou PKO-17-006 PDF DWG DWF DXF
ETICS weber therm - detail s prefabrikovaným nadpražím a ostěním PKO-17-007 PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - detail nadpraží s pásem minerální vlny MW PKO-17-008 PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - detail nadpraží s pásem minerální vlny MW PKO-17-009 PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - detail založení s plastovou zakládací lištou PKO-17-003 PDF DWG DWF DXF
ETICS weber therm - detail založení se zakládací sadou PKO-17-008 PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm - detail založení pásem minerální vlny MW PKO-17-010 PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm plus ultra - detail založení PKO-17-018 PDF DWG DWF DXF
ETICS Weber therm plus ultra - detail nadpraží PKO-17-018 PDF DWG DWF DXF

Systémová řešení podlah

DetailPopisekPDFDWGDXFDWF
Podlahy Weber – aplikace dlažby na dřevotřískovou desku PDF DWG DWF DXF
Podlahy Weber - pokládka dlažby na dlažbu PDF DWG DWF DXF
Podlahy Weber – aplikace rohových pásků BE 14 PDF DWG DWF DXF
Podlahy Weber – aplikace samonivelační hmoty pod podlahové krytiny PDF DWG DWF DXF