Weber řešení balkónů a lodžií

   

  1. kerdi keba 150/100
  2. DILEX EKE
  3. weber.for duoflex
  4. weber.color comfort
  1. weber.bat rapid nebo weber.bat opravná hmota nebo weber.bat balkonový
  2. KERDI-KEBA 150/100
  3. lepidlo KERDI COLL
  4. okapový profil Schlüter
     

Možné problémy na vašich balkonech

Při těchto problémech, po ověření statické funkce a případné sanaci nosné konstrukce, doporučujeme systémové řešení pro balkony, lodžie apod.

Vady okapového systému a ukotvení zábradlí balkonu přes dlažbu a izolaci. Škody na terase způsobené nevhodnou technologií provádění. Historický balkón s vysokým stupněm poškození, s karbonizací způsobenou povětrnostními vlivy. Podhledy lodžií poškozené prosakováním vody netěsnou hydroizolací. Dlažba poškozená vlhkostí vsáklou do podkladu netěsností spár.

Naše řešení

Systémové řešení sanace balkónů

Odstraní se zkorodované oplechování a poškozené vrstvy dlažby, místy až na nosnou konstrukci. Spádová vrstva se vytvoří weber. batem balkonovým, výtluky se vyspraví weber.bat opravnou hmotou. Vyspravený a očištěný podklad se opatří weber.podkladem A 1:10 a po zaschnutí se nanese lepicí tmel weber.for flex stěrkou o velikosti zubu 4 x 4 mm. Do naneseného lepidla se osadí ukončovací profily Schlüter®-BARA, rozvine pás rohože Schlüter®-DITRA a osadí se okapové plechy. Rohož Schlüter®-DITRA se v místě spojů přestěrkuje lepidlem weber.for profi 1000 a do něho se přilepí izolační páska Schlüter®-KERDI-KEBA. Stejným způsobem se vytvoří vodotěsné spoje pásů rohože Schlüter®-DITRA.
Schlüter®-KERDI-KEBA se rovněž použije pro vodotěsný spoj rohože Schlüter® -DITRA se stěnou. Osazení koutového dilatačního profilu Schlüter®-DILEX-EKE a soklových dlaždic do lepidla weber.for profi 1000 . Dlažba se po zatvrdnutí lepidla (cca po 24 hod.) spáruje pomocí tmelu weber.color comfort.