Weber řešení obvodového pláště

Jak provádět zateplení budovy vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS)?

Spáry mezi deskami nesmí být provedeny v místě změny tloušťky izolantu z důvodu rozdílné tloušťky konstrukce. Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepicí hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení jeho rovinnosti, zpravidla po 24 až 48 hod. od nalepení se zapuštěním talíře cca 2 – 3 mm pod povrch izolantu. Následně se hmoždinky přešpachtlují lepicí hmotou. Příklad rozmístění hmoždinek na izolačních deskách. Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250 x 500 mm. Všechny volně přístupné hrany a rohy - např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se vyztuží vtlačením vhodného profilu do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. 300 x 200 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty.
V rámci provádění vyztužování hran se provádí také osazení dilatačních profilů do předem nanesené stěrkové hmoty. Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty předem nanesené na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny od shora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do hmoty od středu k okrajům. Napojení sítě se provádí s přesahem min. 100 mm. Ostrá a rovná spodní hrana systému se vytvoří odříznutím a případným zabroušením základní vrstvy podél okapničky soklového profilu. Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) je třeba upravit vhodným profilem nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se zamezilo průniku vlhkosti do systému - podrobněji viz oddíl Příslušenství ETICS. Povrch základní vrstvy je možno upravit následným zabroušením po cca 24 hodinách.
Doba vyzrávání základní vrstvy je 5 dní. Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje vhodným podkladním nátěrem. Tenkovrstvé omítky se provádí na zaschlý penetrační nátěr. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně „živý do živého“, tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat.