Prohlédněte si...
Struktury

Finální struktury omítek weber a jejich tvorba

Rýhovaná struktura

Rýhovaná struktura
Rýhovaná struktura - tvorba

Rýhovaná struktura se vytváří plastovým hladítkem:

  • u pastózních omítek ihned po nanesení
  • u šlechtěných omítek po mírném zavadnutí
  • šlechtěné omítky doporučujeme opatřit fasádním nátěrem

Zrnitá struktura (zrno na zrno)

Zrnitá struktura (zrno na zrno)
Zrnitá struktura (zrno na zrno) - tvorba

Roztíraná struktura se vytváří kruhovým pohybem plastového hladítka:

  • u pastózních omítek ihned po nanesení
  • u šlechtěných omítek po mírném zavadnutí
  • šlechtěné omítky doporučujeme opatřit fasádním nátěrem

Škrábaná struktura

Škrábaná struktura
Škrábaná struktura Škrábaná struktura

Škrábaná omítka weber.top je určena pro povrch zateplovacích systémů, renovace starých břizolitů a fasády novostaveb. Provádí se bez penetrace na podklad ze stěrkového tmele weber.therm min 740 (Zateplovací systémy + renovace břizolitů), upraveného zubovou stěrkou na horizontální vlny, do výšky vlny 3 – 4 mm, nebo na zvrásněnou lehčenou omítku weber.dur 130 u novostaveb.

24 hod. po aplikaci se provede seškrábání povrchu omítky speciálním škrabákem s hroty na tl. 8 mm.

Zrnitá struktura – vytvořená válečkem

Zrnitá struktura – vytvořená válečkem
Zrnitá struktura – vytvořená válečkem Zrnitá struktura – vytvořená válečkem

Penetrace se provádí weber.podkladem A.

Pro vytvoření pravidelné struktury je třeba napojovat vždy tzv. do živého a poslední tah válečkem provádět stále stejným směrem.

KontaktKontakt


divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

  Otevírací doba:
Pondělí až pátek: od 7:30 do 17:00 hodin